Print
Category: Uncategorised

BUKU INFO 2020

 

1. Isi Kandungan

2. Bab 1 hingga 14

3. Pelan Sekolah

4. Pelan Bangunan Harmoni

5. Takwim

6. Guru Tingkatan

7. Jadual Guru Bertugas Mingguan

8. Carta Organisasi Induk

9. Pengurusan dan Pentadbiran

10. Carta Organisasi Unit Kurikulum

11. JKP P Kurikulum

12. Carta Organisasi HEM

13. JKP P HEM

14. JKP P Kokurikulum

15. Senarai Tugas Keseluruhan Guru

16. Surat Pekeliling Kewangan

17. Penghargaan