BERITA TERKINI

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 514

FOKUS

MATLAMAT

OBJEKTIF

KPI

INDIKATOR KEJAYAAN

TERAS 1 : AKSES KEPADA KEJAYAAN

 

Enrolmen merentasi semua tahap masih boleh ditingkatkan

1.0 Meningkatkan Enrolmen

Murid Merentasi Semua

tahap

  1. Mengoptimumkan pendaftaran murid keTingkatan 1-5

  2. Mengoptimumkan pendaftaran murid keTingkatan 4 aliran sains

Purata murid dalam kelas

 

 

 

 

 • Promosi/kempen

 • Pemantapan data

 • Pengesanan awal

TERAS 2 : KUALITI STANDARD ANTARABANGSA YANG TINGGI

 

Tahap pencapaian murid masih boleh dipertingkatkan .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 Meningkatkan kualiti

pendidikan untuk

melahirkan modal insan

selaras dengan FPK

dan aspirasi murid

dalam PPPM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0 Meningkatkan

kualiti pengurusan

kantin bagi

mencapai gred A

 

 

 

4.0 Bilik BOSS

mencapai piawaian.

 

 

 

Semua pelajar

mendapat

pinjaman buku teks.

 

 

 

Peningkatan kesedaran

kepentingan membalut

buku teks.

 

 

 

 

 

5.0 Semua pelajar yang

layak akan mendapat

bantuan biasiswa (BKP,

BRN, Sukan)

dermasiswa, KWAMP

dan bantuan lain

 

 

 

Peningkatan bilangan

murid yang mendapat

biasiswa dan bantuan

menunjukkan

peningkatan akademik

daripada markah

peperiksaan

 

 

 

6.0 Meningkatkan keceriaan

keseluruhan sekolah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.0 Meningkatkan kualiti

pengurusan kesihatan

murid

 

 

 

 

 

8.0 Meningkatkan kualiti

pengurusan

keselamatan murid

2.1 Meningkatkan

kualiti pengurusan

dan kepimpinan

sekolah

(Unit HEM)

 

 

 

 

 

 

 

  1. Meningkatkan kualiti pengurusan unit sahsiah

 

 

 

 

  1. Meningkatkan kualiti pengurusan unit Bimbingan dan Kaunseling

 

  1. Penurunan kadar ponteng murid ke sekolah

 

 

  1. Penurunan peratus murid terlibat masalah disiplin

 

 

 

 

 

 

3.1 Kantin mencapai

gred A bagi tahun

semasa

 

 

 

 

4.1 Peratus skor bilik

BOSS mengikut

Piawaian

 

 

Peratus murid

mendapat

pinjaman buku

teks

 

 

Peratus murid

sedar kepentingan

membalut buku

teks

 

 

 

 

Peratus murid yang menghantar penyata pendapatan penjaga yang disahkan

 

 

 

 

 

Peratus murid yang menunjukkan peningkatan akademik daripada markah peperiksaan

 

 

 

 

 

Peratus bilik –bilik dan bilik khas yang mencapai markah keceriaan 80%

 

 

Peratus keceriaan persekitaran sekolah yang ceria dan kondusif

 

 

Bilangan murid yang mendapat perkhidmatan kesihatan pergigian dan suntikan

 

 

 

 

Peratus pelaksanaan Polisi Sekolah Selamat

Memperolehi band yang baik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peratus aktivtiti dan program sahsiah yang dapat dijalankan

 

 

 

Peratus terlaksananya tugas kaunselor

 

 

 

Peratusan kadar

ponteng murid ke sekolah 1.0% (1500 murid)

 

Penurunan peratus murid terlibat masalah disiplin sebanyak 0.05% bagi tahun semasa (1500 murid)

 

 

Purata Gred kantin A

 

 

 

 

 

Skor bilik BOSS mengikut piawaian yang ditetapkan

 

 

100% murid mendapat pinjaman buku teks

 

 

Peratus kesedaran murid tentang kepentingan membalut buku teks meningkat kepada 90%

 

 

Peratus murid yang menghantar penyata pendapatan penjaga yang disahkan meningkat.

 

 

Peratus murid yang menunjukkan peningkatan akademik daripada markah peperiksaan menunjukkan peningkatan.

 

 

Bilik –bilik dan bilik khas mencapai markah keceriaan 80%

 

 

Persekitaran sekolah yang ceria dan kondusif

 

 

85% murid mendapat perkhidmatan kesihatan pergigian dan suntikan

 

 

Peratus Pelaksanaan Polisi Sekolah Selamat menunjukkan peningkatan.

 

 • Pemantauan holistik keatas semua unit HEM

 • Pembudayaan kepimpinan instruksional

 • Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC)

 

 

 

 • Pemantauan berfokus

 • Merit demerit

 • Anugerah 100% kehadiran

 • Pemantapan pengurusan HEM

 • Sarana ibubapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Pemantauan

 • Anugerah Modal InsanTerbilang

 • Kolaborasi dengan pihak luar

 • Pemantapan pengurusan kantin

 • Pemantauan berdasarkan instrumen JPNS

 • Pemantapan pengurusan SPBT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Pemantauan

 • Kolaborasi dengan pihak luar

 • Pemantapan pengurusan biasiswa, insurans, takaful dan kebajikan murid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Pemantauan

 • Kolaborasi dengan pihak luar

 • Sarana ibu bapa

 • Pemantapan pengurusan 3K

 

 

TERAS 4 : MEMUPUK PERPADUAN DALAM KALANGAN MURID

Penyertaan dalam aktiviti/program didominasi oleh satu jenis kaum sahaja

9.0 Memastikan semua kaum bersama terlibat dalam semua aktiviti/program

Meningkatkan penglibatan pelbagai kaum yang seimbang dalam aktiviti/program .

Peratus penyertaan dalam aktiviti dan program mengikut kaum yang seimbang

 • Kempen dan promosi

 • Sarana ibu bapa

 • Sarana sekolah

 • Pemantapan data